QUI SOM

Antecedents

A mitjans dels anys 60 es va començar a urbanitzar la muntanya de Fontpineda que s’oferia com el “Bosc residencial de Barcelona”. Avui tenim una població censada de més de 1.800 habitants. Fontpineda es presentava com un entorn residencial, però al estar separada del nucli urbà de Pallejà, va començar a patir una degradació constant.

A principis dels 90, un grup de veïns es van organitzar amb l’objectiu de millorar les infraestructures. Aquest objectiu es va aconseguir tenint representació a l’Ajuntament. I es va fer molt. Però el que es va aconseguir durant els primers anys (el clavegueram, la carretera que uneix el nostre barri i Pallejà, el Centre Cívic, i d’altres.), s’ha anat diluint, i s’ha perdut aquella força davant l’Ajuntament. Avui, Fontpineda, torna a tenir un aspecte abandonat, amb les infraestructures antigues i mal conservades, amb zones remodelades sense projecte, mal acabades i que desprès, majoritàriament, queden deixades. I sense oblidar que el valor patrimonial dels nostre habitatges han sofert una caiguda molt gran per sota dels estàndards del mercat, sense veure cap recuperació.SOM FONTPINEDA – La nostra rao de ser

És en aquest context que neix el partit SOM FONTPINEDA.

SOM FONTPINEDA té com objectiu contribuir democràticament a la formació de la voluntat política de la ciutadania, així com promoure la seva participació en les institucions locals de Pallejà.

SOM FONTPINEDA és un partit veïnal que vol tenir representació a l’Ajuntament de Pallejà per poder decidir, entre tots els veïns, el nostre futur.

SOM FONTPINEDA promourà la millora de l’entorn del nostre barri i de tot allò de la comarca del Baix Llobregat que sigui d’interès general, especialment l’educació, la sanitat, l’atenció a la tercera edat, la via pública, les infraestructures i el respecte al medi ambient.

Som un partit format per un grup de gent diversa, de diferents edats, procedències i professions units pel desig de tenir una Fontpineda de tothom, que mantingui i millori serveis i que torni a ser una de les millors urbanitzacions del Baix Llobregat.

Defensem un model de gestió basat en la transparència, la participació, la proximitat, la igualtat i la sensibilitat davant els problemes.

Des de SOM FONTPINEDA creiem que s'ha de comptar amb la ciutadania per tal d'aconseguir fer polítiques més properes a la voluntat ciutadana, i així fer de la política una activitat més pròxima per a tothom.

SOM FONTPINEDA proposa que, entre tots, donem un nou impuls a Fontpineda.

SOM FONTPINEDA estarà al servei de les necessitats de tots els veïns i veïnes.

Volem una nova manera de fer les coses on els veïns i veïnes puguem decidir les nostres prioritats i decidir entre tots en què gastem amb el pressupost que tenim, i tot amb absoluta transparència.

Hem d’aconseguir aquella qualitat de vida que buscàvem: amb un entorn privilegiat, segur, amb escoles de nivell, amb vies ràpides de comunicació, a prop de Barcelona i tot en plena natura.

Hem de fer de Fontpineda un barri, sense somnis inassolibles però que pugui aconseguir amb tot realisme el que en municipis propers ja han assolit. Hem de fer de casa nostra el millor lloc per viure. Aconseguir que el nostre patrimoni no perdi valor. I recuperar aquell esperit inicial de Fontpineda.


Comitè executiu SOM FONTPINEDA

Càrrec: Nom afiliat que ocupa el càrrec: Resident desde:
President Ferran Morera i Villalonga 1972
Secretari Mariano López García 2006
Tresorera Àgueda Capafonts i Alegret 1989
Vocal Rosa Morera i Fargas 1968
Vocal Lluís Torres Urgell 1989
Vocal Sandra Castillo Ubiña 2002
Vocal Antonio Valbuena Castro 1980
Vocal Juan Luis Picazos Iranzo 1996

FONTPINEDA, 31 de desembre de 2020


COMPTES ANUALS 2020

COMPTES ANUALS 2019


Entre tots podrem perquè entre tots tenim força,

perquè tots SOM FONTPINEDA!