EL FUTUR DE FONTPINEDA

SOMFONTPINEDA, EL FUTUR

SOM FONTPINEDA neix amb l’objectiu d'elevar els estandards de qualitat del nostre barri fins que torni a ser un lloc privilegiat on viure.

Volem actuanr en la recuperació, potenciació i millora en àmbits com:

Infraestructures públiques i privades, efectives i complertes:

 • Educació i Sanitat.
 • Equipaments esportius, d'oci i comerç.
 • Mobilitat, Transport públic i la seva freqüència.
 • Serveis de llum, aigua, telefonia i xarxa.

Seguretat:

 • Vigilància envers robatoris i okupacions, ajustant el rati de policia per resident a llei.
 • Seguretat vial i la necessària pacificació del transit.
 • Reduir riscos en espais i infraestructures públiques (franges de 25 m., carreteres, cables en mal estat) i privades (parcel·les).

Coneixement mutu i associacionisme veïnal:

 • Recolzament i propostes d’actuació en activitats culturals, esportives, i d’oci.
 • Màxima participació i integració dels veïns de la nostra urbanització, amb la resta del municipi y amb altres municipis.
 • Crear activitats singulars que representin un valor afegit i ens en poguem sentir orgullosos, i alhora fer-nos conèixer arreu.

Imatge i coneixement de la nostra urbanització:

 • Recuperar l'empenta dels anys 80, quant destacades persones nacionals i internacionales, varen escollir viure a Fontpineda.
 • Generar un increment del prestigi i valor de la nostra zona, fent-la de nou un lloc especial per a viure.

Per poder avançar de les idees als resultats, cal elaborar els plans d'acció necessaris, mitjançant els programes electorals de cada legislatura, començant pel període 2019-2023, i a partir d’ací legislatura a legislatura. Els programes electorals naixeran de la contribució de tothom, per això ens hem organitzat en grups de treball, como expliquem en altres punts d’aquesta Web.

Des de l'inici caminarem tenint en compte a tothom, impulsarem la participació, els mecanismes de consulta, el recull d'idees i propostes, rendirem comptes dels resultats, per tal de conèixer i ser reconeguts millor, compartint per així millorar el conjunt.

FONTPINEDA ha de tornar a ser un lloc preferent en l'elecció d'alternatives de residència en l'àmbit metropolità de Barcelona.


SOM FONTPINEDA

EL PARTIT DE TOTS I PER A TOTS


SOM FONTPINEDA us anima a preparar el programa electoral dels propers 4 anys, vine i participa-hi!

Document afiliat SOMFONTPINEDA

Documento afiliado SOMFONTPINEDA