OBRA PÚBLICA

FONTPINEDA A REVISIÓ

Tots els veïns ens hem adonat que hi ha problemàtiques en l’execució de les obres, tant en la xarxa viària com en les zones verdes i d’esbarjo, a més no hi ha cap projecte que ens permeti visualitzar com volem que sigui Fontpineda d’aquí 10 anys, per exemple.

Per trobar solucions a aquestes obres i a la manca de previsió, el primer que s’ha de fer és enumerar, situar les problemàtiques i donar-los la importància i la seriositat que es mereixen, ja que l’espai públic és de tothom i tenim dret a gaudir-ne i a decidir com volem que sigui.

Si no és així, no anem bé.

Per revertir aquesta situació s’ha de treballar constantment des de diferents àmbits i amb persones qualificades.

Les solucions donades no han estat satisfactòries per una gran part dels veïns, troben que són solucions momentànies a problemes de llarg recorregut.

Quins són aquest problemes que a tots ens afecten?

  • TELEFONIA, falta de cobertura.
  • SOTERRAMENT DE LINIES I URBANITZACIÓ de carrers i places.
  • PROJECTES I EXECUCIÓ DE ZONES VERDES O D’ALTRES.
  • ESCOMBRERIES.
  • MOBILITAT. En especial interès GRAN VIA FONTPINEDA i voltants de L’OREIG.
  • MANTENIMENTS.
És feina de tothom, ja que volem que participeu en les decisions.


Entre tots podrem perquè entre tots tenim força,

perquè tots SOM FONTPINEDA!