SOM FONTPINEDA, el PARTIT DE FONTPINEDA 35
GRUPS DE TREBALL

Els grups de treball són un dels canals de participació directa més importants de SOMFONTPINEDA. En ells, els afiliats intercanvien experiències i recursos, reflexionen, arriben a acords i impulsen iniciatives sobre els principals temes que afecten a Fontpineda i la seva ciutadania en particular.